O NAS   ZAPISY   SEZON 22/23   CAMPS 22  
  
SEZON 22/23
PROCEDURY COVID 19

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.
Zdrowie i bezpieczeństwo tancerzy, instruktorów, pracowników, współpracowników i partnerów należą do naszych nadrzędnych priorytetów, a działania w tym zakresie są stale aktualizowane w oparciu o informacje przekazywane przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. W zajęciach mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, które nie zamieszkują z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.  
 2. Niepełnoletni uczestnicy zajęć są odprowadzani i odbierani przez jednego Rodzica/Opiekuna do korytarza przed wejściem do recepcji. Prosimy, aby Rodzice/Opiekunowie nie gromadzili się bez potrzeby w korytarzu. Na zajęcia należy przybywać o ustalonej godzinie, aby nie tworzyć skupisk.   
 3. Każda osoba wchodząca na teren studia ma mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem. Temperatura powyżej 37,5 stopnia oznacza brak możliwości przebywania w obiekcie. Osoba niepełnoletnia, u której stwierdzono wyższą temperaturę  niż 37,5 stopnia lub zaobserwowano objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych – zostanie odizolowana od pozostałych uczestników w Izolatorium do czasu odebrania przez Rodzica/Opiekuna.
 4. Każda osoba wchodząca na teren obiektu ma obowiązek zakrywać usta i nos i zachować dystans od innych osób min. 1.5 m.
 5. Podczas zajęć uczestnicy nie mają obowiązku zasłaniać ust i nosa. 
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w Studiu osób oczekujących lub innych nie będących pracownikami lub uczestnikami zajęć.  Wyjątkiem są Rodzice/Opiekunowie dzieci z roczników 2014-2016, którzy mogą wejść na teren Studia, żeby pomóc dziecku się przebrać, po czym muszą obowiązkowo opuścić obiekt.  
 7. Zakazuje się wnoszenia przedmiotów, które nie są niezbędne do uczestnictwa w zajęciach. Telefony komórkowe uczestnicy pozostawiają w torbach/plecakach. Jedynym dopuszczalnym przedmiotem jest butelka wody podpisana imieniem i nazwiskiem. Niedozwolone jest spożywanie posiłków na terenie Studia.
 8. W Studiu znajdują się dozowniki z atestowanymi płynami biobójczymi, zawierającymi min. 70% alkoholu. Umiejscowione zostały przy wejściu do recepcji, przy wejściach do sal tanecznych oraz przy wejściu do WC i służą do dezynfekcji rąk. Ręce należy dezynfekować co najmniej 2 razy – wchodząc i wychodząc ze Studia.
 9. Obuwie musi być zmienione w korytarzu przed wejściem do recepcji i postawione na półce lub schowane do worka/plecaka. Worek/plecak zabierany jest przez uczestnika zajęć razem z pozostałymi rzeczami i pozostawiony w szatni przy sali treningowej.  OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ TRENOWANIA BOSO! UCZESTNICY TRENUJĄ W  ZMIENIONYM  OBUWIU  LUB  W SKARPETKACH ANTYPOŚLIZGOWYCH!
 10. Szatnia jest dostępna tylko w celu pozostawienia torby/plecaka. Uczestnicy na zajęcia powinni przybywać w miarę możliwości w stroju treningowym, zmieniając tylko obuwie i ew. zdejmując dodatkowe spodnie lub bluzę. Odzież należy na czas zajęć schować do własnej torby/plecaka, a wychodząc z obiektu ponownie ją nałożyć.
 11. Po zakończeniu dnia treningowego placówka jest gruntownie sprzątana (mycie podłóg, drzwi, toalet). Podłogę dezynfekujemy po każdej grupie zajęć oraz na zakończenie dnia treningowego. Nie rzadziej niż co godzinę dezynfekujemy najczęściej dotykane przedmioty: klamki, poręcze, włączniki, części wspólne.
 12. Do pracy dopuszczamy tylko te osoby, które przed rozpoczęciem dnia treningowego przeszły wewnętrzną kontrolę bezpieczeństwa polegającą na wywiadzie z pracownikiem oraz pomiarem temperatury jego ciała. Personel  aktywnie  monitoruje  przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 13. Pracownicy Klubu zostali przeszkoleni z procedur i prewencji przed rozprzestrzenianiem COVID-19.           

W lokalu wywieszone zostały plakaty informacyjne zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. ograniczania rozprzestrzeniania COVID-19 oraz zachowania właściwej higieny rąk. Oznaczone zostały także miejsca dezynfekcji rąk, a personel posiada listę telefonów alarmowych, w tym do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
KALENDARZ